Tag: zomri

Superfans

Superfans Luboš a Karol sa dnes pri príležitosti ukrižovania v Sarajeve nahodili do tematických kvádier.
Náš oficiálny merch doklepneme už o mesiac, máte sa na čo tešiť.