Category: Dnešné ZOMRI

Tibike už plače a spisuje petície

„Stránka alebo fanpage „Zomri“ s dosahom vyše 50 tisíc ľudí (čo teda rozhodne nie je málo a nie je možné takýto počet získať prirodzenou cestou bez reklamy a marketingových nástrojov, ku ktorým sú potrebné patričné financie) začala nedávno v spolupráci s agentúrou Kompot vydávať tričká, kde sa okrem želania smrti na zadnej časti nachádzajú nápisy, kde sa napr. autori trička hrubo vysmievajú matke speváka Miroslava Šmajdu slovami „Šmajdova manka“.“ (Zem & Vek)